Bedrijfscertificaten

HONOR Safety & Consultancy is ISO 9001:2015 gecertificeerd en heeft een EG-Typegoedkeuring en PBM Verordening (EU) 2016/425 Module C2 of D.

HONOR Safety & Consultancy ISO 9001:2015 gecertificeerd

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt HONOR Safety & Consultancy continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen.

EG-Typegoedkeuring en PBM Verordening (EU) 2016/425 Module C2 of D:

Na overleg met de fabrikant wordt de typegoedkeuring uitgevoerd. Als leidraad voor deze keuring wordt het technisch dossier gevolgd en op de toegepaste geharmoniseerde normen of andere technische specificaties. Tijdens deze keuring worden eveneens prototypes onderworpen aan de testen zoals voorzien in de desbetreffende geharmoniseerde norm of technische specificatie. Deze testen worden door de NoBo (Notified Body) conform de eisen van ISO 17025 uitgevoerd. Wanneer aan alle is voldaan, maakt de NoBo een certificaat van typekeuring op.
Jaarlijks neemt de NoBo contact op met de certificaathouder (fabrikant), om een nacontrole uit te voeren ter bewaking van de conformiteit van het PBM. Als leidraad voor deze nacontrole worden de bepalingen van Module C2/Module D gevolgd. De fabrikant heeft de keuze tussen de systemen onder Module C2 of Module D, maar dient zijn keuze bekend te maken bij de typekeuring.
De productcertificator voert een nacontrole uit volgens Module C2 door bij de fabrikant* voor de productie representatieve stalen af te nemen en hierop de nodige testen te laten uitvoeren. Na afloop van beide types controle maakt de productcertificator een expertiserapport op, waarin de bevindingen van de controle beschreven staan. Dit rapport stelt vast of het PBM nog conform de eisen van de wetgeving is en overeenstemt met het model aangeboden voor typekeuring.

 

EU-garantiesysteem voor de kwaliteit van het eindproduct (Module C2)

De productcertificator voert een nacontrole uit door bij de fabrikant voor de productie representatieve stalen af te nemen en hierop de nodige testen te laten uitvoeren. Na afloop maakt de productcertificator een expertiserapport op, waarin de bevindingen van de controle beschreven staan. Dit rapport stelt vast of het product (of productgroep) nog conform de eisen van de wetgeving is en overeenstemt met het model aangeboden voor typekeuring.

NLITC_000002_GenericCertificate-HONOR-Safety-&-Consultancy-B.V._Final
Production-certificate-no.-ZQ-B214-23---C2-Module---DEKRA---HONOR-Safety-2023
Veiligheid; daar investeer je in!