Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam. Indien gewenst kan HONOR Safety & Consultancy u deze  algemene voorwaarden kosteloos toezenden.

Veiligheid; daar investeer je in!