Cursussen en trainingen

Veiligheid is een mentaliteit! In de praktijk blijkt veilig werken niet altijd vanzelfsprekend en werken mensen veelal op routinematige wijze. Mogelijk sluipt onveiligheid in de dagelijkse uitvoering terwijl vergroting van kennis, inzicht, de juiste (veiligheids)middelen en goede toepassing hiervan veiligheid op de werkplek vergroot! Cursussen en trainingen over gebruikersvriendelijke, maar altijd veilige, HONOR-middelen dragen bij aan begrip en goede toepassing van de juiste veiligheidsmiddelen zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit!

Cursussen en trainingen

Juiste (toepassing van) arbeidsmiddelen

Het is verstandig regelmatig te evalueren; “volgen we met onze werkwijze nu de beste inzetprocedure, maken we gebruik van de juiste en best mogelijke veiligheidsmiddelen en passen we ze goed toe?” Vergroting van kennis en inzicht met betrekking tot deze onderwerpen leidt tot beter en veiliger werken. HONOR heeft met de ontwikkeling van nieuwe en betere veiligheidssystemen gecreëerd waarbij meestal ook andere inzetprocedures van belang zijn! Daaruit vloeide op klantverzoeken de ontwikkeling van gerichte cursussen en trainingen voort die in eigen huis zijn ontwikkeld. Doel van de cursussen is uw medewerkers intrinsiek te motiveren tot het vergroten van kennis en inzicht, juist toepassen en gebruiken van de beschermingsmiddelen bij en door uw mensen.

Doelgerichte cursussen en trainingen

Vooraf goed inschatten van de werkzaamheden op werkplekken en de juiste benodigde middelen en materialen zijn volgens ons de kritische factoren voor optimale veiligheid. HONOR heeft een aantal doelgerichte cursussen en trainingen ontwikkeld voor de verschillende veiligheidssystemen uit ons programma.

Specialistisch en op maat

De HONOR-cursussen en trainingen worden gegeven bij u op locatie, in ons instructielokaal in Almere of bij een erkend trainingsinstituut. HONOR geeft niet alleen specialistische cursussen op onze vakgebieden, daarnaast ontwikkelen wij cursussen die zijn afgestemd op uw specifieke situatie of wensen. Denkt u bij deze ‘tailor-made’ opleidingen bijvoorbeeld aan afstemming tussen de verschillende bedrijfsdisciplines (veiligheid, productie, onderhoud en inkoop) maar ook aan het opleiden/instrueren van de uitgiftemedewerkers en magazijnen zodat zij eigen personeel en contractors kunnen adviseren.

Veiligheid; daar investeer je in!