Casus valbeveiliging

Bij HONOR worden we graag uitgedaagd! Heel lastige veiligheidssituaties hebben we altijd al erg interessant gevonden, ze doen onze harten sneller kloppen. We vinden het prachtig als relaties ons bellen met het verzoek hoe een niet-standaard (vaak erg complexe) risicosituatie op kan worden gelost. Feitelijk is dit onze passie we worden graag aangesproken op ons oplossende vermogen! Het heeft tot veel nieuwe productontwikkelingen geleid, bijvoorbeeld bij: raffinaderijen, industriële reinigers, offshore, vervoersbedrijven, brandweren. Lees onderstaande casus om een idee te krijgen wat HONOR voor u zou kunnen betekenen

redding

Casus valbeveiliging, “kraanoperators moeten veilig mee kunnen reizen op de last”

Een klant, fabrikant van heipalen, meldde ons hun volgende probleem. Uit praktisch oogpunt nemen de kraan-operators van het bedrijf, tijdens het verplaatsen van de producten over het tasveld, plaats op de lading. Zo hebben ze altijd goed zicht op de gehele situatie en behoeven ze niet over de betonnen palen te klimmen en grote afstanden te lopen.

 

Probleemstelling

Het I-SZW (Arbeidsinspectie) vond dit echter een gevaarlijke situatie die voorkomen moest worden. Omdat diverse voorgestelde alternatieve werkwijzen andere nadelen m.b.t. ergonomie, valgevaar e.d. behelsten werd HONOR ingeschakeld.

 

De oplossing

Onze engineers hebben het probleem praktisch benaderd en de oplossing gezocht in een bestaand systeem; de HONORope-DoubleSafe. Dit dubbel-kabelsysteem wordt aan de kranen boven de tasvelden aangebracht. Het HONORope Double-Safe systeem stelt de kraan-operator instaat om in drie dimensies mee te bewegen met de lading, van voor naar achter over het tasveld. Van boven naar beneden (met de lading), en naar links en naar rechts.

 

Resultaat

De oplossing is getoetst door het Liftinstituut, waarbij diverse voorwaarden aan het geheel worden gesteld v.w.b. speciale instructies en oefeningen:

  • Veilige gebruik valbeveiligingsmiddelen,
  • Geautoriseerd onderhoud valbeveiliging,
  • Periodieke interne en extrene inspectie valbeveiliging,
  • Eventuele BHV en redding
  • Uitgangspunten: alle (gespecificeerde) kraanvoorzieningen dienen op orde te zijn en een aparte RI&E door een deskundige getoetst

 

Na afgifte van een Verklaring van EG-Typeonderzoek door het Liftinstituut is deze combinatie goedgekeurd door de Inspectie SZW & opgenomen in de Arbocatalogus. Inmiddels zijn alle kranen bij deze klant voorzien van HONORope Double-Safe systemen en

hebben steeds meer bedrijven in dit of andere segmenten met dezelfde problematiek deze oplossing geïmplementeerd! De systemen worden dagelijks intensief gebruikt.

 

Loopt u ook tegen een praktijksituatie aan waarbij het op veilige wijze op hoogte werken lastig oplosbaar is, neem dan contact met ons op, onze adviseurs buigen zich graag over uw praktijk probleem!

Casus Valbeveiliging
Veiligheid; daar investeer je in!