Casus valbeveiliging

Met betrekking tot onze specialismen worden we bij HONOR Safety & Consultancy graag uitgedaagd. Lastige veiligheidssituaties hebben we altijd al erg interessant gevonden. We vinden het prachtig als relaties contact met ons opnemen met het verzoek hoe een niet-standaard (vaak erg complexe) risicosituatie op kan worden gelost. Dit is onze passie. Het heeft tot veel unieke productontwikkelingen geleid, bijvoorbeeld bij: raffinaderijen, industriële reinigers, offshore, vervoersbedrijven, brandweren. Lees onderstaande casus om een idee te krijgen wat wij voor u zouden kunnen betekenen.

redding

Casus valbeveiliging:

Kraanoperators moeten veilig mee kunnen reizen op de last

Een klant, fabrikant van heipalen, meldde ons hun volgende probleem. Uit praktisch oogpunt nemen de kraan-operators van het bedrijf, tijdens het verplaatsen van hun producten over de tasvelden, plaats op de heipalen. Of op een juk tijdens het ophalen van de last. Zo hebben ze altijd goed zicht op de gehele situatie en wordt voorkomen dat ze over de hoog opgetaste betonnen palen moeten klimmen en grote afstanden moeten lopen.

 

Probleemstelling

Het I-SZW (Arbeidsinspectie) vond dit echter een gevaarlijke situatie die voorkomen moest worden. Overwogen alternatieve werkwijzen brachten onder andere ergonomische nadelen en valgevaar met zich mee. Toen werd besloten HONOR Safety & Consultancy in te schakelen.

 

De oplossing

Onze engineers hebben het probleem praktisch benaderd en de oplossing gezocht in een bestaand systeem; de HONORope Double-Safe. Dit gepatenteerde dubbel-kabelsysteem is aan de portaalkranen boven de tasvelden aangebracht. Uitgevoerd met STAR-series valstopapparaten stelt het HONORope Double-Safe systeem de kraan-operators in staat om in drie dimensies veilig op de lading over het hele tasveld hun werkzaamheden verrichten.

 

Resultaat

Deze oplossingsrichting is getoetst door het Liftinstituut. Hierbij zijn verschillende voorwaarden aan het totale systeem en procedures met betrekking tot de werkwijze gesteld. Dit is vastgelegd in speciale hiervoor opstelde werkvoorschriften:

  • Veilige toepassing valbeveiligingsmiddelen;
  • Geautoriseerd onderhoud valbeveiligingsysteem;
  • Periodieke interne en extrene inspectie valbeveiligingsysteem;
  • BHV- en reddingsprocedures;
  • Uitgangspunten: alle (gespecificeerde) kraanvoorzieningen dienen op orde te zijn en een aparte RI&E door een deskundige getoetst.

 

Na afgifte van een Verklaring van EG-typeonderzoek door het Liftinstituut is dit totale systeem goedgekeurd door de I-SZW en opgenomen in de Arbocatalogus. Inmiddels zijn alle portaalkranen bij deze klant voorzien van deze systemen. Deze oplossing is door veel bedrijven in verschillende marktsegmenten geïmplementeerd. De systemen worden dagelijks intensief gebruikt.

 

Komt u in uw praktijk ook schijnbaar onoplosbare veiligheidssituaties tegen, neem dan contact met ons op.

Casus Valbeveiliging
Veiligheid; daar investeer je in!